ÖĞRETMENSİZ ORTAM KAZANIMLARI

ERG / Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2007'de et etkili sunum seçildi.

 

Öğrencilerin öğretmensiz ortamlarda geçen pek çok zamanları vardır: Sınıflarda öğretmenlerini beklerlerken, koridorlarda sohbet ederlerken, kantin sıralarında dikilirlerken, masalarda yemeklerini yerlerken… Onları öğrenmeyle baş başa bırakmak çok kolay… Yönetici, nöbetçi öğretmen veya başka biri kanalıyla en küçük bir baskı yapmadan… Hem de öğrencilerin istekli yaklaşımlarıyla…

Reklamın sihirli gücünün eğitim ortamına aktarılması anlamına da gelen projem; uygulayan eğitim kurumlarına farklı ve yepyeni bir hareketlilik getirecek, vizyon ve misyonlarına yeni ivmeler kazandıracak; dolayısıyla öğrencinin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak... Ayrıca eğitime gönül verenlerin hayranlığını kazandıracak.

Sonuç olarak, öğretmenli öğretim etkinliklerine destek amacıyla tasarladığım bu proje, her tür eğitim kurumunda ve her branş tarafından kolayca uygulayabilir.

 

PROJENİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNE KATKISI

Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini ders dışında da yinelerler, daha kalıcı kılarlar.

Öğrenciler okullarını daha çok severler, kendilerine olan güvenleri artar.

Baskı olmadan da öğrenmenin gerçekleşebileceğini gösterirler.

Okulun vizyon ve misyonuna katkılar sağlar.

 Her ortamda ve her durumda zamanın iyi değerlendirilmesini sağlar.

Reklamın sihirli gücünü eğitim ortamında aktarır.

Bilgiye ulaşımı doğallaştırır, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar...

 

HEDEF KİTLESİ VE HEDEF KİTLENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Uygulayıcı olarak tüm öğretmenler (Dershane öğretmenleri dahil)

Tüm ortaöğretim kurumları öğrencileri (Liseler)

İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencileri

 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

(Bilginin nasıl toplandığı, uygulama süresi, grubun nasıl oluşturulduğu, çalışmada kullanılan ölçme araçları)

Öğretmen ya da zümre öğretmenleri yıllık plana aldıkları konularla ilgili kazanımları belirlerler. Kazanımları eğitim sürecine ve önemine göre gruplandırırlar. Bunlar “Bilgi Panoları”, “Bilgi Örtüleri” ve “Bilgi Monitörleri” kanalıyla öğrencilere servis edilir.

KULLANILAN ARAÇ VE MATERYALLER

a. Power Point sunumu desteğinde sözlü anlatım

b. Beş dakikalık video

c. Afişler, resimler

 

PROJENİN NASIL YAPILDIĞI VE PROJEYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Projenin hayata geçirilişi: Zümrelerin ayrı ayrı yaptıkları çalışmalar bir merkezde toplanır. Resim ve müzik öğretmenlerinin desteği sağlanır. İlgi çeken resimler, karikatürler ve benzeri görseller derlenir. Zümrelerin belirlediği kazanımlarla birleştirilir ve bilgi panolarına, bilgi örtülerine, bilgi monitörlerine aktarılır.

Kurum yönetiminin de onayı alınarak seçilen yerlerde öğrencilere servis edilir.

Video ve diğer görsellerden sunum sırasında yararlanılacaktır.

 

Daha fazlası, görüntü destekli sunumda

ARŞİVDEN
 

 

Eğitimci Programları (İndir)

 

Copyright © 2048 Your Company Name | Validate XHTML & CSS