ORTAÖĞRETİMDEN TEMEL EĞİTİME GEÇİŞ (ORGO) Özgün Model Önerisi

Kurumlar Arası Geçişin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Model Önerisi

 

BASINDAN: Atatürk Araştırma Merkezi ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen kongreye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı. Kongrede, “Türkiye’de ve Dünyada Kademeler Arası Geçiş; Sınavlı Geçişi Doğuran Sebepler, Sınav Yöntem ve Uygulamalarının Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, Kademeler Arası Geçiş Sınavsız Mümkün mü?, İlköğretimden Ortaöğretime Sınavsız Geçiş Modeli, Ortaöğretimden Yükseköğretime Sınavsız Geçiş Modeli; Özel Dershanelerin Ortaya Çıkış Nedenleri ve Gelişimi, Özel Dershanelerin Eğitim Sistemindeki Yeri, Özel Dershanelerin Sosyo-Ekonomik Etkileri, Özel Dershaneler ve Fırsat Eşitliği” başlıkları altında çok sayıda bildiri sunuldu. Kongre bildirileri kitabının kısa zamanda kitaplaştırılacağı ve ilgililerle paylaşılacağı belirtildi

http://www.egitimbirsen.org.tr/manset-haberleri/egitimde-kademeler-arasi-gecis-ve-yeni-modeller-kongresi-antalya-da-yapildi-/2506/

 

Açıklama_: Bildirinin özeti aşağıdadır. PDF dosyasındaki tam metnine ulaşmak için buraya TIKLA

 

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (ORGO)

(ÖZET)

Ortaokuldan mezun öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmelerinde yaşanan en önemli sorun; merkezi sınavların varlığından çok, bu sınavların yıl içinde yapılan eğitim ve öğretime bağımlı olmasından kaynaklanan olumsuzluklardır. Merkezi sınavlar kapsadığı okulları, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri stres içine sokmakta; konu ve kazanımlar bağlamında öğretmenleri öğretim programlarından ödün vermeye zorlamakta; yapılandırıcı öğretimde olduğu gibi öğretmenlerin yeni öğretim modellerine geçişlerini engellemekte; dershanelere olan bağımlılığı körüklemekte, olumsuz iklim koşullarına rağmen tüm öğrencileri eşit eğitim almış saymaktadır.

Bunların üstesinden gelebilmek, merkezi sınavları öğretim yılı dışına çıkarmakla ve yıl içindeki öğretime bağımlılıktan kurtarmakla mümkündür. Bunun nasıl olacağını anlatmaya çalışacağım.

 

   

Adını, “Ortaöğretime Geçiş Okulu (ORGO)” olarak adlandırdığım model, öğretim yılı sona erdikten bir hafta sonra başlayan minyatür bir okul örneğidir. İlk beş haftasında eğitim-öğretim, altıncı haftasında sınavlar yapılır. Öğrencilerin aldığı notlar, Yılsonu Başarı Ortalamalarıyla ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirmede ORGO puanından YBO puanı çıkarılır, sonuç ikiye bölünür; fark ileriye doğruysa öğrencilere artı puan kazandırır, geriye doğruysa puan kaybettirir. Dolayısıyla öğretim yılı içinde alınan şişirilmiş/hormonlu notlar öğrenci aleyhine bir durum yaratacağından; öğretmenler not konusunda daha hassas davranırlar, öğrenciler ise şişirilmiş not peşinde koşmazlar, kopya veya yanlış yollara iltifat etmezler.

ORGO’YA hangi derslerin dâhil edileceği, katılımın tüm öğrenciler için zorunlu olup olmayacağı, katılmayanların sınavlara girip giremeyeceği ve benzer konular bakanlık tarafından hazırlanan bir yönetmelikle belirlenir.

Öğrenciler sınavla öğrenci alan okulların hangilerini tercih edeceklerini öğretim yılının son haftasında yazılı olarak bildirirler. Okul yönetimi, dilekçelerdeki istekler doğrultusunda öğrencileri;

Fen Lisesi,

Anadolu Lisesi,

Anadolu İHL,

Anadolu ML program kümelerine ayırır. Belirlenen dersliklere yerleştirir.

Sınavlara tabi olan derslerin zümreleri program kümeleri için ayrı ayrı beş haftalık plan yaparlar. Öğretmenler dersleri konu anlatımıyla boğmak yerine, kazanımlar doğrultusunda öğrencileri yönlendirirler, kendi kendilerine öğrenmeye özendirirler.

Kişisel gözlemim: Öğretmenlerin ortalama 105 ders saatinde, ortalama 30 öğrenciye öğrettikleri kazanımları, kendi kendini isteklendirmiş öğrenciler yaklaşık 5 saatte öğrenirler.

ORGO sınavları beş haftalık öğretimle sınırlı olacağından, yıl içindeki eğitim ve öğretimi etkilemezler, öğretmen ve öğrenciler üzerinde merkezi sınav stresi yaratmazlar.

Öğretim yılı bağımsız kalır; öğretmenler, öğretim programlarındaki konuların öğretilmesini, planladıkları biçimde sürdürürler; öğrenciler ise öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, kazanımları kavrama ve öğrenme gayreti içinde olurlar. Özellikle merkezi sınav kapsamı dışında kalan derslerin öğretmenleri, öğrencilerin ilgisizliğinden yakınmazlar.

Öğretmenlerin yaptığı sınavlarda açık uçlu sorular egemen olacağından, dershanelere olan bağımlılık azalır, dolayısıyla dershaneler öğrencilerin gündeminden düşer.

Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları ve okulları kapanan öğrencilerin mağduriyetleri ortadan kalkar.

Açıklama_: Bildirinin (PDF) tam metnine ulaşmak için buraya TIKLA

  

Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş    ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları   

Boyut : 165-235
Sayfa Sayısı : 1026
Basım Tarihi : 2015-01
Kapak Türü : Karton
Kağıt Türü : 1.Hamur
Fiyatı: 66.00 TL

KONGREDE SUNULAN TÜM BİLDİRİLERİN YER ALDIĞI KİTAP.

Benim bildirim: ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ OKULU (ORKO) kitabın 235-263 sayfaları arasında yer almıştır.

ARŞİVDEN
 

 

Eğitimci Programları (İndir)

 

Copyright © 2048 Your Company Name | Validate XHTML & CSS