Eğitimde Kazanım Sürecini Yönetme Sistemi

(Eğitimde KSY Sistemi)

Okullarımızda nitelikli verim alma konusunda özgün bir model önerisi

Öğrenme ve öğretme sürecinde iki yol vardır:

Birincisi SONUÇ ODAKLI ÖĞRETİM sistemi,

İkincisi, SÜREÇ ODAKLI ÖĞRETİM sistemidir.

Sonuç Odaklı Öğretimde geri dönüş olmazken, süreç odaklı öğretim sisteminde başarısızlığın yeri yoktur. Buna rağmen okullarımızda Sonuç Odaklı sistemden bir türlü vazgeçilememektedir.

 

ÖĞRETİM SONUÇ ODAKLI  MI, SÜREÇ ODAKLI MI OLMALI

YAPILANDIRMACI ÖĞRETİMİN beklediğimiz yerin çok uzağında oluşunu "SONUÇ ODAKLI ÖĞRETİMİN  saltanatına bağlıyorum. Çünkü Sonuç Odaklı Öğretimde öğretmen, bilginin kaynağı olmaktan vazgeçemez; hep anlatır, hep not tutturur, hep ödev verir; daima soran-sorgulayan konumundadır. Bu yüzden geri dönüşe yer olmaz, hedefine ulaşamayan öğrencilerin umutları sonraki dönemlere veya yıllara kalır.

Oysa Süreç Odaklı Öğretimde öğrenmenin merkezinde ÖĞRENCİ vardır. Öğretmen bilginin rehberidir, başarısızlığa yaşam hakkı tanımaz. Bu yüzden Yapılandırmacı Öğretimde geri dönüşe gerek duyulmaz. Dolayısıyla okullarımızda  çözümün tek adresi SÜREÇ ODAKLI ÖĞRETİMDİR diyorum. Çünkü süreç odaklı öğretimde OKULLAR her öğretim yılı başında‘kazanımlar’ bağlamında HEDEFLERİNİ belirler veya günceller; ÖĞRETMENLER okul hedefleri paralelinde NEYİ ne zaman, nasıl, ne kadar ÖĞRETECEĞİNİ planlar, plana göre süreci yönetir; ÖĞRENCİLER NEYİ ne zaman, kiminle, nasıl ÖĞRENECEĞİNİ bilir, her gün bilmekten doğan sevinci yaşar, sevinci paylaşır; VELİLER ise çocuğunun ne zaman, nerede, hangi konuda zaafı olduğunu görür, çözüm üretir... sonuçta YENİ BİR VELİ ANLAYIŞI DOĞAR

.............. 0 ..............

 

Bugün okullarımızda yaygın olarak Sonuç Odaklı Öğretim sistemi uygulanmaktadır. Bazı özel okullar her iki sistemi karma olarak uygulamaya çalışmaktalar, ancak süreç odaklı öğretimin gereklerini tam olarak yerine getirmedikleri içindir ki, beklenen verimi alamıyorlar. Üzülen ve yıl kaybına uğrayan/başarısız sayılan öğrenciler oluyor, çaresizlik ise anne ve babalara kalıyor…

 

BİR VELİNİN FERYADI:

Çocuğum sınıfının iyileri arasındadır. Onun eğitim-öğretimi için yapılabilecek ne varsa, hepsini yapmaya çalışıyorum. Ama çocuğum hedeflediği puana bir türlü ulaşamıyor. Dershaneye gitmek istedi, hemen gönderdim, yazılı notlarında umut verici hareketlilik olmadı. Özel dersin daha iyi olacağını söyledi, özel öğretmen tuttum; ne yazık ki yazılı notları yine doksanların üstüne çıkmadı. 

Neden?

Sorun bende mi, çocuğumda mı?

Kimde?

 

BU SORULARIN EN DOĞRU CEVABI KSY SİSTEMİNDE!

  

Öğrenciler kendi müfredatlarını kendileri yaparlar. Zümre öğretmenlerinin belirlediği kazanımlar doğrultusunda neyi, niçin, ne zaman, nerede, nasıl, kiminle öğrenileceğini öğretimin ilk haftasında kendileri belirler. Yazılı olarak öğretmenlerinin onayına sunarlar. Öğretmene süreci yönetmek kalır.

 

KSY Sisteminde Her ÖĞRENCİ: HANGİ KAZANIMI; NİÇİN, NEREDE, NE ZAMAN, NE KADAR SÜREDE, NASIL ve KİMİNLE öğreneceğini bilir; ne zaman, nerede, nasıl, kiminle çalışacağının planını yapar, ona göre yazılı sınavlara hazırlanır; dönem sonu, yılsonu ve diploma notlarını şansa bırakmaz, kendisi belirler.

 

KSY Sisteminde Her VELİ: Çocuğumun hangi KAZANIMLARI nerede, kiminle, nasıl, ne kadar öğreneceği bildirilirse, hangilerini veya ne kadarını öğrendiğini izlerim-görürüm, eksiklerini tamamlamak için önlemler alırım, hem çocuğumun hem de okulun yanında olurum; başarısını riske etmem.

 

KSY Sisteminde Her ÖĞRETMEN: Hangi KAZANIMI ne zaman, nerede ve nasıl öğreteceğimi planlarsam; hangi öğrencinin neleri, ne kadar öğrendiğini bilirim, geç öğrenenler için çözümler üretirim; öğrencilerimin başarısını kendi başarımın göstergesi sayarım.

 

KSY Sisteminde Her YÖNETİCİ (Müdür): Haftalık veya aylık tablolarda hangi öğretmenin hangi gün ve kaçıncı derste ne öğreteceğini; öğrencinin nerede-nasıl-kiminle öğreneceğini; velinin eğitimin neresinde yer alacağını bilirim. Böylece okul hedeflerine ulaşımı, SONUCA ENDEKSLİ olarak değil, SÜRECE ENDEKSLİ olarak her an takip ederim; alınması gereken önlemleri alırım, gerektiği zaman çözümler üretirim, okul başarısını garanti ederim.

 Örneğin, doğrudan veya bilinçli olarak yaratılan tesadüflerle; Edebiyat öğretmenine asla bugün veya yarın hangi konuyu işleyeceğini sormam; ona “.... tarihte  işleyeceğiniz “Roman” konusuyla ilgili kaynak eksikliği var mı?” diye sorarım.

Fizik öğretmenine “.... tarihte  işleyeceğiniz “Gazlar” konusuyla ilgili olarak sipariş ettiklerimiz geldi mi, başka bir isteğiniz var mı?” diye sorarım.

Tarih öğretmenine “.... tarihte işleyeceğiniz “Osmanlılarda Devlet Yönetimi” konusuyla ilgili olarak planladığınız Dırama’yı, sakıncası yoksa, ben de izlememek istiyorum?” diye sorarım.

 (…..)

 

%100 yerli, %100 denenmiş olan uygulama ve etkinlikler, imbikten geçirilerek oluşturulmuş KSY sistemidir.

 

Eğitimde KSY Sistemi

          

  (Eğitimde Kazanım Sürecini Yönetime Sistemi)

        

Yaklaşık yirmi yıla yakın zamandır tasarlamaya çalıştığım ve “Yeni Bir Okul Yaratıyorum” başlığı altında topladığım, yüzlerce dosyadan oluşan birikimlerimi gözden geçirdim. Yoğun çalışma ve inceleme sonunda yüzde yüz yerli, yüzde yüz denenmiş, yüzde yüz özgün uygulamalardan oluşan bir model taslağı oluşturdum. Adını “Eğitimde Kazanım ve Süreç Yönetim Sistemi”, kısaca "Eğitimde KSY Sistemi” olarak belirledim.

– Yeni okul açanların,

– Dershaneden okula dönüşenlerin,

– Okulunda yeni ve özgün bir hamle yapmak isteyenlerin bilgilerine sunulur.

     

 Eğitimde KSY Sistemi

      

Var olan sistem içinde eğitim sürecini daha aktif kılmanın ve daha verimli yönetmenin doğal bir yolu.

   

– KSY SİSTEMİNDE her öğrenci daha öğretim yılı başında, hangi dersten; NELERİ, NİÇİN, NEREDE, NE ZAMAN, NE KADAR SÜREDE, NASIL, KİMİNLE öğreneceğini ya da öğrenileceğini bilir. Öğreneceklerinden hareketle yazılı sınavlarla ilgili puan hedeflerini belirler. Öğrendiklerinden hareketle hangi yazılılardan kaç puan alacağını daha yazılıya girmeden önce bilir, dolayısıyla dönem sonu notlarını kendi belirler.

Veli ve okul yöneticilerinin bilgisi/gözlemi altında geçen bu öğretim sürecinde öğretmen, yol gösterici konumundadır. Öğrencileri yönlendirmekle, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmakla ve hızlandırmakla yükümlüdür. Bilgiye ulaşmada sıkıntı yaşayanlarla ilgilenir, istemeleri halinde sadece onlara konu anlatır.

Başka bir deyimle öğretmen, daima öğrencilerin arkasından yürür, geri kalanlarla ilgilenir. Bilir ki, önlerde giden öğrenciler bilgiye en önce ulaşırlar, ulaştıklarında bilmekten doğan sevinci yaşarlar, öğretmenleriyle paylaşırlar.

       

– KSY SİSTEMİ eğitim yönetimini; öğrencinin, velinin, öğretmenin ve yöneticinin gözünde A’dan Z’ye çiy damlası kadar berrak kılar.

– KSY SİSTEMİ uygulanan okullarda dönem notları 600 puan ile somutlaştırılır.

– KSY SİSTEMİNDE öğrenciler 'Sınıf Geçme Ölçütleri' ile her gün bilmekten doğan sevinci yaşarlar; aileleriyle, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, yöneticileriyle paylaşırlar.

– KSY SİSTEMİNDE okuldan ve öğretmenden hatta öğrenciden şikâyet eden veli yerine; okulla, öğretmenle, öğrenciyle kol kola yürüyen veli anlayışı yaratılır.

– KSY SİSTEMİNDE 5N1K, 6N1K olur: Neyi? Niçin? Nerede? Ne zaman? Ne kadar sürede? Nasıl? Kiminle?

– KSY SİSTEMİNDE Öğrenci Merkezli Öğretim (Yapılandırıcı Eğitim) modeli gerçek anlamda hayata geçer.

– KSY SİSTEMİ, öğrenmenin merkezinden öğretmeni çıkarır, öğrenmenin merkezine öğrenciyi yerleştirir.

– KSY SİSTEMİ kopya çekmeyi serbest bırakmakla kalmaz, onu öğrenmenin bir parçası sayar, teşvik eder.

– KSY SİSTEMİ reklamın kendisini değil, sadece büyüsünü ve sihrini eğitim ortamına aktarır; doğal öğrenmenin kapılarını açar.

– KSY SİSTEMİNDE, yazılı sınavlarda, ‘gözetmen’ öğretmen yerine, öğrenciye yol göstericilik yapacak ‘danışman’ öğretmenler yer alır.

– KSY SİSTEMİNDE okul kütüphanesi Türkçe ve Edebiyat derslerinin laboratuvarıdır, Türkçe, Edebiyat, Dil ve Anlatım derslerinin çoğu orada yapılır.

– KSY SİSTEMİNDE sınıfta kalma olayı olmaz, çünkü her öğrenci için bireysel eğitim/öğretim teşhisi belirlenir, teşhise uygun tedavi yöntemi üretilir, üretilen yöntemler öğretmenler tarafından uygulanır.

– KSY SİSTEMİNDE, Öğrenci İletişim Kabinleri sayesinde, öğretmen-öğrenci sürtüşmelerinin köküne kibrit suyu dökülür, disiplin kurulu toplantıları hayal olur.

– KSY SİSTEMİNDE, sihirli cümleler ve büyülü paragraflar sayesinde yabancı dil, Türkçe, Dil ve Anlatım dersleri sıradanlıktan çıkar. Ödev yapan öğrenci bir taşla iki kuş vurur.

– KSY SİSTEMİNDE öğrenciler; 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm ders kitaplarıyla ilişkilendirilmiş İki Konulu Sorularla aynı anda iki derse birden çalışma fırsatı bulurlar, zamanı 2 ile çarparlar, bilgi güncellemesi yaparlar.

– KSY SİSTEMİ, okuma alışkanlığı kazandıran on doğal yol ile bugüne kadar üretilmiş okuma alışkanlığı yöntemlerini altüst eder.

– KSY SİSTEMİNDE öğrenciler, yaprak test çözerken, soru kökleriyle ilişkilendirilen öyküleri okurlar; aynı kurguyla roman, öykü, masal, makale, anı kitaplarını tanırlar.

– KSY SİSTEMİNDE öğrenciler, yemekhanede yemek yerken, kantinde sıra beklerken, koridorda sohbet ederken farkında bile olmadan öğrenmeyle baş başa kalırlar.

– KSY SİSTEMİNDE, ekran merkezli öğretimin saltanatına son verilir.

– KSY SİSTEMİNDE, öğretmenden nitelikli verim almasını bilen yöneticiler sayesinde her öğretmen iyi olur, verimli olur.

– KSY SİSTEMİNDE, okul, öğretmen, öğrenci, veli ve bazı etkinlikleri ön plana çıkarmak bağlamında zaman zaman Mark Twain Yöntemine başvurulur.

– KSY SİSTEMİNDE, öğrenci-öğretmen İletişim Kabinleri PDR uzmanlarının asıl görevlerini yapmalarına olanak sağlar.

– KSY SİSTEMİNDE, üretilen doküman, materyal, animasyon, video ve görseller resmi ve özel okullarla paylaşılır; bu yolla, okullar arasında organik bağ kurulması sağlanır.

– KSY SİSTEMİNDE bizzat öğretmenler tarafından hazırlanan haftalık ders kitapçıklarıyla defter ile kitap birleştirilir, böylece öğrencilerin masaları/sıraları büyütülür, taşıma yükleri azaltılır.

– KSY SİSTEMİNDE, “Hobi öğretmenlik” uygulamasıyla okulun tüm kapıları yenilikçi ve idealist akademisyenler, öğretmenler, üniversite öğrencileri ve yaşamlarının bir yerinde öğretmenlik hayali bulunanlar için ardına kadar açılır.

– KSY SİSTEMİNDE, Zenginleştirilmiş/Senaryolaştırılmış konu anlatımları esas alınır, sınıf yönetiminin önceden tasarlanmasına özen gösterilir.

– KSY SİSTEMİNDE hiçbir öğretmen, “Davranışımın yanlış olduğunun farkındayım, her şeyi denedim, sonunda böyle davranmak zorunda kaldım, başka çözüm yoktu” demez, demek zorunda kalmaz.

– KSY SİSTEMİNDE defter odaklı ders yapılmaz, öğrenciler ders boyu not tutmak zorunda bırakılmaz.

– KSY SİSTEMİNDE her öğretmen başarısızlığın katili yapılır.

– KSY SİSTEMİNDE HER ÖĞRENCİ EĞİTİM SÜRECİNDE AKTİF ROL ALIR, DAİMA EĞİTİMİN MERKEZİNDE KALIR; YAZILI SINAV NOTLARINI ÖNCEDEN BELİRLER, KARNESİNE GELECEK NOTU KENDİSİ BİLDİRİR.

 

Eğitimde KSY Sistemini uygulayan okullarda yaşanacak olası değişimleri görmek için TIKLA

 

 

ARŞİVDEN
 

 

Eğitimci Programları (İndir)

 

Copyright © 2048 Your Company Name | Validate XHTML & CSS