BONUSLU SORULAR - HORMONLU SORULAR - İKİ KONULU SORULAR

TÜRKÇE Soru Çözerken, aynı anda diğer derslerle ilgili KAZANIMLARDAN bildiklerinizi güncelleyiniz, unuttuklarınızı hatırlayınız, görmediklerinizi öğreniniz...

 

Yaprak test tercihi yapanlar sadece test numarasını yazmaları yeterlidir. (Sayfayı Aşağı/Yukarı kaydırınız)

 

100 – 800 İKİ KONULU / BONUSLU / HORMONLU SORULAR – KONU BAŞLIKLARI

Birinci ve İkinci Dersler

Yaprak Test Sayısı

Çoktan Seçmeli Soru Sayısı

ÖRNEK TEST GÖR (tıkla)

100 TÜRKÇE – EDEBİYAT

61

912

100

200 TÜRKÇE – TARİH

32

441

200

300 TÜRKÇE – COĞRAFYA

31

462

300

400 TÜRKÇE – FİZİK

35

496

400

500 TÜRKÇE – KİMYA

26

374

500

600 TÜRKÇE – BİYOLOJİ

36

535

600

700 TÜRKÇE – MATEMATİK

22

323

700

800 TÜRKÇE – DKAB

15

220

800

ÖZEL İÇERİKLİ DENEME SORULARI

3

95

 

FIKRALARLA İLİŞKİLENDİRİLENLER

20

306

 

TÜRKÇE – FELSEFE GRUBU

 

 

 

TOPLAMLAR

272

4164

 

 

 

 

1.      Kitap: TÜRKÇE – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (912 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

 

 

TEST: 101

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

2. EDEBİYAT / GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT – İLETİŞİM

 

TEST: 102

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ANLAMI

2. EDEBİYAT / EDEBİ ESER VE ÖZELLİKLERİ

 

TEST: 103

1. TÜRKÇE / ANLATIM BİLGİLERİ

2. EDEBİYAT / HALK ŞİİRİ – TASAVVUF ŞİİRİ

 

TEST: 104

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. EDEBİYAT / EDEBİYAT VE SANAT

 

TEST: 105

1. TÜRKÇE / PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER I

2. EDEBİYAT/ EDEBİYAT VE SANAT-İDEALİZM- PERSONALİZM (KİŞİSELCİLİK)

 

TEST: 106

1. TÜRKÇE / PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER

2. EDEBİYAT 11 / VAROLUŞÇULUK-SÜRREALİZM-FÜTÜRİZM-KÜBİZM-DADAİZM

 

TEST: 107

1. TÜRKÇE / PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER 3

2. EDEBİYAT 11 / HÜMANİZM-KLASİSİZM ROMANTİZM

 

TEST: 108

1. TÜRKÇE / PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER – PARAGRAFTA KONU-YAPI

2. EDEBİYAT / PARNASİZM-SEMBOLİZM – EMPR SYONİZM-EKSPRESYONİZM

 

TEST: 109

1. TÜRKÇE / PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER PARAGRAFTA YAPI

2. EDEBİYAT / REALİZM-NATÜRALİZM (DOĞALCILIK)

 

TEST: 110

1. TÜRKÇE / ADLAR

2. EDEBİYAT / HALK EDEBİYATI – DİVAN EDEBİYATI

 

TEST: 111

1. TÜRKÇE / ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER

2. EDEBİYAT / ÂŞIK EDEBİYATI (KARACAOĞLAN)

 

TEST: 112

1. TÜRKÇE / ÖNADLAR (SIFATLAR)

2. EDEBİYAT / OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER

 

TEST: 113

1. TÜRKÇE / ZAMİRLER (ADILLAR)

2. EDEBİYAT / DESTAN – HALK HİKÂYELERİ – DEDE KORKUT

 

TEST: 114

1. TÜRKÇE / ZARFLAR (BELİRTEÇ)

2. EDEBİYAT / GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER

 

TEST: 115

1. TÜRKÇE / İSİM VE SIFAT TAMLAMASI – SÖZCÜK GRUPLARI

2. EDEBİYAT / EDEBİ TÜRLER (ÖĞRETİCİ METİNLER)

 

TEST: 116

1. TÜRKÇE / İLGEÇ (EDAT) – BAĞLAÇ – ÜNLEM

2. EDEBİYAT / ÖĞRETİCİ METİNLER

 

TEST: 117

1. TÜRKÇE / BİLEŞİK ZAMANLI EYLEMLER – EKEYLEM

2. EDEBİYAT / HALK OZANLARI – HALK EDEBİYATI

 

TEST: 118

1. TÜRKÇE / EYLEMDE KİP – KİŞİ – ZAMAN

2. EDEBİYAT / İSLAMİ DÖNEM VE İLK YAPITLAR

 

TEST: 119

1. TÜRKÇE / EYLEMİN YAPISI

2. EDEBİYAT / HALK OZANLARI – HALK EDEBİYATI

 

TEST: 120

1. TÜRKÇE / FİİLİMSİLER (EYLEMSİ)

2. EDEBİYAT / DİVAN EDEBİYATI

 

TEST: 121

1. TÜRKÇE / SÖZCÜKTE YAPI (BASİT, BİLEŞİK, TÜREMİŞ)

2. EDEBİYAT / TANZİMAT EDEBİYATI VE SANATÇILARI

 

TEST: 122

1. TÜRKÇE / KÖKLER – EKLER

2. EDEBİYAT / DİVAN EDEBİYATI – DİVAN ŞAİRLERİ

 

TEST: 123

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ÖĞELERİ

2. EDEBİYAT / II. TANZİMAT EDEBİYATI VE SANATÇILARI

 

TEST: 124

1. TÜRKÇE / EYLEM ÇATISI

2. EDEBİYAT / SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ VE SANATÇILARI

 

TEST: 125

1. TÜRKÇE / CÜMLE TÜRLERİ

2. EDEBİYAT / SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ SANATÇILARI

 

TEST: 126

1. TÜRKÇE / ANLATIM BOZUKLUĞU

2. EDEBİYAT / ŞİİR-TİYATRO TÜRLERİ – ROMANLAR

 

TEST: 127

1. TÜRKÇE / SESBİLGİSİ

2. EDEBİYAT / FECR-İ ATİ – MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ

 

TEST: 128

1. TÜRKÇE / YAZIM KURALLARI

2. EDEBİYAT / BATI EDEBİYATI

 

TEST: 129

1. TÜRKÇE / YGS TÜRKÇE DENEMELERİ I

2. EDEBİYAT / CUMHURİYET DÖNEMİ (GENEL)

 

TEST: 130

1. TÜRKÇE / YKS DENEME II

2. EDEBİYAT / CUMHURİYET DÖNEMİ II

 

TEST: 131

1. TÜRKÇE / YKS DENEME III

2. EDEBİYAT / MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ EDEBİYATI

 

TEST: 132

1. TÜRKÇE / TYT DENEME IV

2. EDEBİYAT / CUMHURİYET DÖNEMİ 4

 

TEST: 133

1. TÜRKÇE /KTALAMA İŞARETLERİ

2. EDEBİYAT / EDEBİ AKIMLAR

 

TEST: 134

1. TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ

2. EDEBİYAT / CUMHURİYET DÖNEMİ 1

 

TEST: 135

1. TÜRKÇE / DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ

2. EDEBİYAT / TÜRK EDEBİYATI

 

TEST: 136

1. TÜRKÇE / II. ÜNİTE ─ DİLLER VE TÜRKÇE II

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM 9

 

TEST: 137

1. TÜRKÇE / II. ÜNİTE ─ DİLLER VE TÜRKÇE

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 138

1. TÜRKÇE / İLETİŞİM II

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 139

1. TÜRKÇE / İLETİŞİM

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 140

1. TÜRKÇE / İLETİŞİM III

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 141

1. TÜRKÇE / İLETİŞİM IV

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 142

1. TÜRKÇE / DİLBİLGİSİ KARMA KONULAR

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 143

1. TÜRKÇE / KELİME GRUPLARI

2. EDEBİYAT / YUNUS EMRE (TASAVVUF EDEBİYATI)

 

TEST: 144

1. TÜRKÇE / SES BİLGİSİ I

2. EDEBİYAT / DİL VE ANLATIM

 

TEST: 145

1. TÜRKÇE / SES BİLGİSİ II

2. EDEBİYAT / ŞAİR VE YAZARLAR

 

TEST: 146

1. TÜRKÇE / TÜRK DİLİ

2. EDEBİYAT / TÜRKÇENİN DÖNEMLERİ

 

TEST: 147

1. KONU, TÜRKÇE: DENEME (KARIŞIK KONULAR)

2. KONU, EDEBİYAT: EDEBİYATA GİRİŞ

 

TEST: 148

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. EDEBİYAT / NEDEN EDEBİYAT? – OKUMANIN ÖNEMİ

 

TEST: 149

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 150

1. TÜRKÇE / DENEME II

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 151

1. TÜRKÇE / DENEME III

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 152

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 153

1. TÜRKÇE / DENEME IV

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 154

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 155

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 156

1. TÜRKÇE / DENEME 1

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 157

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 158

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 159

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 160

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

 

TEST: 161

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. EDEBİYAT / Tekrar Konuları

  

 2. Kitap: TÜRKÇE – TARİH (441 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST: 201

1. TÜRKÇE / Sözün Ve Sözcüğün Anlamı

2. TARİH / Tarih Bilimine Giriş – Hunlar

 

TEST: 202

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ANLAMI

2. TARİH / GÖKTÜRKLER – İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI

 

TEST: 203

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. TARİH / İSLAM TARİHİ – İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 

TEST: 204

1. TÜRKÇE / ANLATIM BİLGİLERİ

2. TARİH / TÜRK VE İSLAM DEVLETLERİ I

 

TEST: 205

1. TÜRKÇE / ADLAR (İSİMLER)

2. TARİH / TÜRK DÜNYASI – ANADOLU’NUN FETHİ

 

TEST: 206

1. TÜRKÇE / Önad (Sıfat)

2. TARİH / Haçlı Seferleri – Anadolu’nun Türkleşmesi

 

TEST: 207

1. TÜRKÇE / Adıl (Zamir)

2. TARİH / Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

 

TEST: 208

1. TÜRKÇE / Belirteç (Zarf)

2. TARİH / Fatih Sultan Mehmet Dönemi

 

TEST: 209

1. TÜRKÇE / İlgeç (Edat) – Bağlaç – Ünlem

2. TARİH / Fatih – Yavuz Sultan – Kanuni Dönemleri

 

TEST: 210

1. TÜRKÇE / Fiiller (Eylemler) I

2. TARİH / Avrupa Tarihi II (1600-1918)

 

TEST: 211

1. TÜRKÇE / Fiiller (Eylemler) II

2. TARİH / Fransız. İhtilalinin Sonuçları – İtalya Birliği

 

TEST: 212

1. TÜRKÇE / FİİLLER (EYLEMLER) III

2. TARİH / SANAYİ İNKILABI VE SÖMÜRGECİLİK

 

TEST: 213

1. TÜRKÇE / FİİLİMSİLER (EYLEMSİ)

2. TARİH / OSMANLI SİYASİ TARİHİ (1600-1922)

 

TEST: 214

1. TÜRKÇE / FİİL ÇATISI

2. TARİH / VIII. YÜZYILDA OSMANLI (GERİLEME DÖNEMİ) I

 

TEST: 215

1. TÜRKÇE / KÖKLER – EKLER – SÖZCÜKTE YAPI

2. TARİH / VIII. YÜZYILDA OSMANLI (GERİLEME DÖNEMİ) II

 

TEST: 216

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ÖĞELERİ

2. TARİH / DAĞILMA BAŞLIYOR – DÜŞÜNCE AKIMLARI

 

TEST: 217

1. TÜRKÇE / CÜMLE TÜRLERİ

2. TARİH / I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ

 

TEST: 218

1. TÜRKÇE / SESBİLGİSİ

2. TARİH / OSMANLILARDA DEVLET YÖNETİMİ

 

TEST: 219

1. TÜRKÇE / YAZIM KURALLARI

2. TARİH / MONDROS ATEŞKESİ ANLAŞMASI VE TEPKİLER

 

TEST: 220

1. TÜRKÇE /KTALAMA

2. TARİH / KURTULUŞ SAVAŞI

 

TEST: 221

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST 1

2. TARİH / TÜRKİYE’NİN DIŞ SİYASETİ – İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI I

 

TEST: 222

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST 2

2. TARİH / TÜRKİYE’NİN DIŞ SİYASETİ – İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI II

 

TEST: 223

1. TÜRKÇE / KARMA TEST III

2. TARİH / CUMHURİYET DÖNEMİ – DEVRİMLER – İLKELER I

 

TEST: 224

1. TÜRKÇE / KARMA TEST IV

2. TARİH / CUMHURİYET DÖNEMİ – DEVRİMLER – İLKELER II

 

TEST: 225

1. TÜRKÇE / PARAGRAF 2

2. TARİH / İSLAM TARİHİ – İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 

TEST: 226

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / İSLAM TARİHİ – İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 

TEST: 227

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / İSLAM TARİHİ – İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 

TEST: 228

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / İSLAM TARİHİ – İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 

TEST: 229

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / İSLAM TARİHİ – İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

 

TEST: 230

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / Tekrar Konuları

 

TEST: 231

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / Tekrar Konuları

 

TEST: 232

1. TÜRKÇE / DENEME I

2. TARİH / Tekrar Konuları

 

 

3. Kitap: TÜRKÇE – COĞRAFYA (462 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST: 301

1. DERS: TÜRKÇE / Sözün ve Sözcüğün Anlamı

2. DERS: COĞRAFYA/ Doğal Sistemler Doğa Ve İnsan Etkileşimi

TEST: 302

1. TÜRKÇE / Cümlenin Anlamı

2. COĞRAFYA/ Doğal Sistemler Doğa ve İnsan Etkileşimi

TEST: 303

1. DERS: TÜRKÇE / Paragraf

2. DERS: COĞRAFYA/ Coğrafyanın Önemi Ve Ülkemizi Tanıyalım

TEST: 304

1. TÜRKÇE / Paragraf

2. COĞRAFYA/ Rüzgârlar – Yağış – Zamanlar – Yer Hareketleri

TEST: 305

1. TÜRKÇE / Paragraf 2

2. COĞRAFYA/ Rüzgârlar – Yağış – Zamanlar – Yer Hareketleri II

TEST: 306

1. TÜRKÇE / Anlatım Bilgileri

2. COĞRAFYA/ Beşeri Sistemler – Türkiye

TEST: 307

1. TÜRKÇE / Adlar (İsimler)

2. COĞRAFYA/ İklim – Bölgeler ve Ülkeler – Çevre ve İnsan

TEST: 308

1. TÜRKÇE / Önad (Sıfat)

2. COĞRAFYA 9 / Kayaçlar

TEST: 309

1. TÜRKÇE / Adıl (Zamir)

2. COĞRAFYA/ Çevre ve İnsan – Akarsular

TEST: 310

1. TÜRKÇE / Belirteç (Zarf)

2. COĞRAFYA/ Su Kaynakları – Göl Biçimleri

TEST: 311

1. TÜRKÇE / İlgeç (Edat) – Bağlaç – Ünlem

2. COĞRAFYA/ Toprağın Hikâyesi I

TEST: 312

1. TÜRKÇE / Fiiller (Eylemler) I

2. COĞRAFYA/ Yer Şekillerinin Etkisi

TEST: 313

1. TÜRKÇE / Fiiller (Eylemler) II

2. COĞRAFYA/ Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri

TEST: 314

1. TÜRKÇE / Fiiller (Eylemler) III

2. COĞRAFYA/ Dünyada Nüfusun Alansal Dağılışı

TEST: 315

1. TÜRKÇE / Fiilimsiler (Eylemsi)

2. COĞRAFYA/ Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

TEST: 316

1. TÜRKÇE / Fiil Çatısı

2. COĞRAFYA/ Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler

TEST: 317

1. TÜRKÇE / Cümlenin Öğeleri

2. COĞRAFYA/ Doğal Unsurların Göstergesi: Bitkiler

TEST: 318

1. TÜRKÇE / Cümle Türleri

2. COĞRAFYA/ Türkiye’nin Su Varlığı

TEST: 319

1. TÜRKÇE / Sesbilgisi

2. COĞRAFYA/ Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz- Yerleşmeler

TEST: 320

1. TÜRKÇE / Yazım Kuralları

2. COĞRAFYA/ Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri

TEST: 321

1. TÜRKÇE / Noktalama

2. COĞRAFYA/ Türkiye’nin Enerji Kaynakları

TEST: 322

1. TÜRKÇE / KARMA TEST 1

2. COĞRAFYA/ Hollanda – Enerji Türleri – Ekstrem Olaylar 1

TEST: 323

1. TÜRKÇE / KARMA TEST 2

2. COĞRAFYA/ Hollanda – Enerji Türleri – Ekstrem Olaylar

TEST: 324

1. TÜRKÇE / KARMA TEST 2

2. COĞRAFYA/ Hollanda – Enerji Türleri – Ekstrem Olaylar 2

TEST: 325

1. TÜRKÇE / KARMA TEST 3

2. COĞRAFYA/ Bölgeler ve Ülkeler (ABD, İngiltere. Japon, Hindistan.) 1

TEST: 326

1. TÜRKÇE / KARMA TEST 5

2. COĞRAFYA Bölgeler ve Ülkeler / (ABD, İngiltere, Japonya, Hindistan)

TEST: 327

1. TÜRKÇE / KARMA TEST 5

2. COĞRAFYA/ Bölgeler ve Ülkeler (ABD, İngiltere. Japon, Hindistan.)

TEST: 328

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. COĞRAFYA/ Tekrar Konuları

TEST: 329

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. COĞRAFYA/ Tekrar Konuları

TEST: 330

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. COĞRAFYA/ Tekrar Konuları

TEST: 331

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. COĞRAFYA/ Tekrar Konuları

 

4. Kitap: TÜRKÇE – FİZİK (496 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST: 401

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI I

2. FİZİK / ÜNİTE 1: MADDE VE ÖZELLİKLERİ (MADDE VE ÖZKÜTLE)

TEST: 402

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI II

2. FİZİK / ÜNİTE I: MADDE VE ÖZELLİKLERİ II

TEST: 403

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU

2. FİZİK / SIVILAR-GAZLAR-IŞIK NEDİR? NASIL YAYILIR?

TEST: 404

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. FİZİK / IŞIK NEDİR? NASIL YAYILIR? (1. ÜNİTE: FİZİĞİN DOĞASI 2. ÜNİTE: ENERJİ)

TEST: 405

1. TÜRKÇE / PARAGRAF I

2. FİZİK / IŞIK NEDİR? NASIL YAYILIR? I

TEST: 406

1. TÜRKÇE / PARAGRAF II

2. FİZİK / IŞIK NEDİR? NASIL YAYILIR? II

TEST: 407

1. TÜRKÇE / ANLATIM BİLGİLERİ

2. FİZİK / AYNALAR-MERCEKLER

TEST: 408

1. TÜRKÇE / ADLAR (İSİMLER)

2. FİZİK / KÜRESEL AYNALAR-MERCEKLER

TEST: 409

1. TÜRKÇE / ÖNADLAR (SIFATLAR)

2. FİZİK / VEKTÖRLER-KUVVET KAVRAMI-MOMENT

TEST: 410

1. TÜRKÇE / ADIL (ZAMİR)

2. FİZİK / VEKTÖRLER-KUVVET-HAREKET

TEST: 411

1. TÜRKÇE / BELİRTEÇ (ZARF)

2. FİZİK / NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI-KUVVET

TEST: 412

1. TÜRKÇE / İLGEÇ (EDAT)-BAĞLAÇ-ÜNLEM

2. FİZİK / İÇ-GÜÇ-ENERJİ VE TÜRLERİ

TEST: 413

1. TÜRKÇE / FİİLLER (EYLEMLER)

2. FİZİK 9 / AĞIRLIK VE YERİN ÇEKİM ALANI

TEST: 414

1. TÜRKÇE / FİİLİMSİLER (EYLEMSİ)

2. FİZİK / HAREKET-SARKAÇ-GEZEGEN HAREKETLERİ

TEST: 415

1. TÜRKÇE / FİİLLERDE ÇATI

2. FİZİK / İTME (İMPULS VE MOMENTUM)

TEST: 416

1. TÜRKÇE / FİİLLER ÇATI II

2. FİZİK / FİZİK KONULU HABERLER

TEST: 417

1. TÜRKÇE / KÖKLER-EKLER-SÖZCÜKTE YAPI

2. FİZİK / ELEKTRİKLENME VE ELEKTRİK YÜKÜ

TEST: 418

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ÖĞELERİ

2. FİZİK / TOPRAKLAMA

TEST: 419

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN TÜRLERİ

2. FİZİK 9/ ELEKTRİK YÜKÜNÜN ÖLÇÜLMESİ VE ELEKTRİK AKIMI

TEST: 420

1. TÜRKÇE / SES BİLGİSİ

2. FİZİK 9/ MADDELERİN ELEKTRİK İLETKENLİĞİ

TEST: 421

1. TÜRKÇE / YAZIM KURALLARI

2. FİZİK 9/ ELEKTRİK AKIMI VE KAYNAKLARI

TEST: 422

1. TÜRKÇE /KTALAMA

2. FİZİK 9/ ELEKTRİK KAYNAKLARI

TEST: 423

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST I

2. FİZİK 9/ ELEKTROSTATİK I

TEST: 424

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST II

2. FİZİK 9/ ELEKTROSTATİK II

TEST: 425

1. TÜRKÇE / KARMA KONULU TEST III

2. FİZİK 9/ FİZİK DÜNYASINDAN HABERLER

TEST: 426

1. TÜRKÇE / CÜMLEDE VE SÖZCÜKTE ANLAM I

2. FİZİK 9/ FİZİK HABERLERİ-FİZİKTE BULUŞLAR

TEST: 427

1. TÜRKÇE / CÜMLEDE VE SÖZCÜKTE ANLAM II

2. FİZİK 9/ FİZİK HABERLERİ-FİZİKTE BULUŞLAR III

TEST: 428

1. TÜRKÇE / DERS DENEME (KARIŞIK KONULAR)

2. FİZİK: 1. ÜNİTE: FİZİĞİN DOĞASI 2. ÜNİTE: ENERJİ

TEST: 429

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. FİZİK 9 / FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ - Wİ-Fİ - MEKANİK – ELEKTROMANYETİZMA – TERMODİNAMİK

TEST: 430

1. TÜRKÇE / SÖZCÜKTE ANLAM

2. FİZİK 9 / OPTİK – IŞIK – ELEKTRİK MOTORU

TEST: 431

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. FİZİK 9 / Tekrar Konuları

TEST: 432

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. FİZİK 9 / Tekrar Konuları

TEST: 433

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. FİZİK 9 / Tekrar Konuları

TEST: 434

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. FİZİK 9 / Tekrar Konuları

TEST: 435

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. FİZİK 9 / Tekrar Konuları

 

 

5. Kitap: TÜRKÇE – KİMYA (374 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST: 501

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

2. KİMYA / MADDE VE ÖZELLİKLERİ – ÇÖZELTİ – GAZLAR

TEST: 502

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU

2. KİMYA / MADDELERİN AYRILMASI- ELEKTROLİZ

TEST: 503

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. KİMYA / ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

TEST: 504

1. TÜRKÇE / PARAGRAF II

2. KİMYA / ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

TEST: 505

1. TÜRKÇE / ADLAR (İSİMLER)

2. KİMYA / FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME – TEPKİMELER

TEST: 506

1. TÜRKÇE / ÖNAD (SIFAT)

2. KİMYA / GAZLAR

TEST: 507

1. TÜRKÇE / ADIL (ZAMİR)

2. KİMYA / MADDENİN GAZ HALİ

TEST: 508

1. TÜRKÇE / BELİRTEÇ (ZARF)

2. KİMYA / MADDENİN YOĞUN FAZLARI – ÇÖZÜNME

TEST: 509

1. TÜRKÇE / İLGEÇ (EDAT) – BAĞLAÇ – ÜNLEM

2. KİMYA / RADYOAKTİVİTE

TEST: 510

1. TÜRKÇE / FİİLLER (EYLEMLER) I

2. KİMYA / RADYOAKTİVİTE – X IŞINLARI

TEST: 511

1. TÜRKÇE / FİİLİMSİLER (EYLEMSİ)

2. KİMYA / KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ I

TEST: 512

1. TÜRKÇE / FİİL (EYLEM) ÇATISI

2. KİMYA / KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ II

TEST: 513

1. TÜRKÇE / KÖKLER – EKLER – SÖZCÜKTE YAPI

2. KİMYA / KİMYASAL REAKSİYONLAR VE HIZLARI

TEST: 514

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ÖĞELERİ

2. KİMYA / TEPKİME HIZI VE REAKSİYONLARDA DENGE

TEST: 515

1. TÜRKÇE / CÜMLE TÜRLERİ

2. KİMYA / KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE

TEST: 516

1. TÜRKÇE / SESBİLGİSİ

2. KİMYA / ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ

TEST: 517

1. TÜRKÇE / YAZIM KURALLARI

2. KİMYA / ASİTLER VE BAZLAR

TEST: 518

1. TÜRKÇE /KTALAMA

2. KİMYA / YÜKSELTGENME-İNDİRGENME REAKSİYONLARI

TEST: 519

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST I

2. KİMYA / KİMYASAL BAĞLAR

TEST: 520

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST 2

2. KİMYA / KİMYASAL BAĞLAR – HİDROKARBONLAR

TEST: 521

1. TÜRKÇE: CÜMLE ANLAMI

2. KİMYA: I. ÜNİTE KİMYA BİLİMİ (KİM DEMİŞ KİMYA SIKICI DİYE? ORGANİK/İNORGANİK KİMYA NEDİR)

TEST: 122

1. TÜRKÇE: CÜMLEDE ANLAM

2. KİMYA: 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ / SİMYADAN KİMYAYA / KİMYA NE İŞE YARAR? / KİMYA NEDİR?

TEST: 523

1. TÜRKÇE / ANLATIM BİLGİLERİ

2. KİMYA / ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

TEST: 124

1. TÜRKÇE: DERS DENEME III

2. KİMYA / Tekrar Konuları

TEST: 125

1. TÜRKÇE: DERS DENEME IV.

2. KİMYA / Tekrar Konuları

TEST: 126

1. TÜRKÇE: DERS DENEME V.

2. KİMYA / Tekrar Konuları

 

 

6. Kitap: TÜRKÇE – BİYOLOJİ (535 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST: 601

1. TÜRKÇE / CÜMLEDE ANLAM

2. BİYOLOJİ / CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE

TEST: 602

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI I

2. BİYOLOJİ / HÜCRE, ORGANİZMA / METABOLİZMA I

TEST: 603

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI II

2. BİYOLOJİ / HÜCRE, ORGANİZMA / METABOLİZMA II

TEST: 604

1. TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI III

2. BİYOLOJİ / HÜCRE, ORGANİZMA / METABOLİZMA III

TEST: 605

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU

2. BİYOLOJİ / HÜCRE, ORGANİZMA / METABOLİZMA IV

TEST: 606

1. TÜRKÇE / ANLATIM BİLGİLERİ

2. BİYOLOJİ / VİTAMİNLER – HÜCRE – CANLILAR VE ÇEVRE

TEST: 607

1. TÜRKÇE / ADLAR (İSİMLER)

2. BİYOLOJİ / CANLILAR, ÇEVRE, SU, AZOT DÖNGÜSÜ

TEST: 608

1. TÜRKÇE / ÖNADLAR (SIFATLAR)

2. BİYOLOJİ / FOSFOR DÖNGÜSÜ – YAŞAMA BİRLİKLERİ

TEST: 609

1. TÜRKÇE / ADIL (ZAMİR)

2. BİYOLOJİ / EKOSİSTEM – ÇEVRE KİRLİLİĞİ

TEST: 610

1. TÜRKÇE / BELİRTEÇ (ZARF)

2. BİYOLOJİ / RADYASYON – ÇEVRENİN KORUMASI

TEST: 611

1. TÜRKÇE / İLGEÇ (EDAT) – BAĞLAÇ – ÜNLEM

2. BİYOLOJİ / CANLILARDA DAVRANIŞ

TEST: 612

1. TÜRKÇE / FİİLLER (EYLEMLER) I

2. BİYOLOJİ / ÇEVRE VE DAVRANIŞLAR – İÇGÜDÜ

TEST: 613

1. TÜRKÇE / FİİLİMSİLER (EYLEMSİ)

2. BİYOLOJİ / HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

TEST: 614

1. TÜRKÇE / FİİL (EYLEM) ÇATISI

2. BİYOLOJİ / DARWİN’İN EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

TEST: 615

1. TÜRKÇE / KÖKLER – EKLER – SÖZCÜKTE YAPI

2. BİYOLOJİ / ÜREME – EŞEYSİZ ÜREME

TEST: 616

1. TÜRKÇE / CÜMLENİN ÖĞELERİ

2. BİYOLOJİ / EŞEYLİ ÜREME

TEST: 617

1. TÜRKÇE / CÜMLE TÜRLERİ

2. BİYOLOJİ / EŞEYLİ ÜREME – HAYVANLARDA ÜREME

TEST: 618

1. TÜRKÇE / SESBİLGİSİ

2. BİYOLOJİ / İNSANLARDA ÜREME SİSTEMİ

TEST: 619

1. TÜRKÇE / YAZIM KURALLARI

2. BİYOLOJİ / BİTKİLERDE BÜYÜME VE GELİŞME

TEST: 620

1. TÜRKÇE /KTALAMA

2. BİYOLOJİ / DOKULAR

TEST: 621

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST I

2. BİYOLOJİ / BİTKİSEL DOKU 2 – HAYVANSAL DOKULAR

TEST: 622

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST II

2. BİYOLOJİ / BİTKİSEL DOKULAR 2 – HAYVANSAL DOKULAR

TEST: 623

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST II

2. BİYOLOJİ / DOKULAR – DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

TEST: 624

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST III

2. BİYOLOJİ / DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER II

TEST: 625

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST III

2. BİYOLOJİ / DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER II

TEST: 626

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST IV

2. BİYOLOJİ / DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER III

TEST: 627

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST V

2. BİYOLOJİ / DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER / İSKELET – SİNDİRİM – TAŞIMA VE DOLAŞIM

TEST: 628

1. TÜRKÇE / KARIŞIK KONULU TEST VII

2. BİYOLOJİ / İSKELET – SİNDİRİM – TAŞIMA VE DOLAŞIM

TEST: 629

1. KONU; TÜRKÇE: SÖZCÜK TÜRLERİ

2. KONU; BİYOLOJİ: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI VE BİYOLOJİ-1 (9. 1. ÜNİTE)

TEST: 630

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. BİYOLOJİ / YAĞLAR – PROTEİNLER – ENZİMLER

TEST: 631

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I.

2. BİYOLOJİ / Tekrar Konuları

TEST: 632

1. TÜRKÇE / DERS DENEME II.

2. BİYOLOJİ / Tekrar Konuları

TEST: 633

1. TÜRKÇE / DERS DENEME III.

2. BİYOLOJİ / Tekrar Konuları

TEST: 634

1. TÜRKÇE / DERS DENEME IV.

2. BİYOLOJİ / Tekrar Konuları

TEST: 635

1. TÜRKÇE / DERS DENEME I.

2. BİYOLOJİ / Tekrar Konuları

TEST: 636

1. TÜRKÇE / PARAGRAF

2. BİYOLOJİ / Tekrar Konuları

 

  

7. Kitap: TÜRKÇE – MATEMATİK (323 soru)

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST: 701

1. KONU: TÜRKÇE / PARAGRAF YORUMU

2. KONU: MATEMATİK / MATEMATİK KORKUSUNUN YERSİZLİĞİ

TEST: 702

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

2. KONU: MATEMATİK / BAĞINTI-FONKSİYON-İŞLEM-DÜZLEM GEOMETRİ

TEST: 703

1. KONU: TÜRKÇE / CÜMLENİN ANLAMI I

2. KONU: MATEMATİK / BAĞINTI-FONKSİYON-İŞLEM-DÜZLEM GEOMETRİ I

TEST: 704

1. KONU: TÜRKÇE / PARAGRAF I

2. KONU: MATEMATİK / AÇILAR ÜÇGENLER I

TEST: 705

1. KONU: TÜRKÇE / PARAGRAF II

2. KONU: MATEMATİK / AÇILAR ÜÇGENLER II

TEST: 706

1. KONU: TÜRKÇE / ANLATIM YOLLARI, ANLATIM BİÇİMLERİ

2. KONU: MATEMATİK / MATEMATİK YORUMLARI MATEMATİKTE BAŞARI

TEST: 707

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ

2. KONU: MATEMATİK / ANALİTİK DÜZLEM-ÇEMBER

TEST: 708

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZÜN VE SÖZCÜĞÜN ANLAMI

2. KONU: MATEMATİK / KÜMELER-ÜÇGENLER

TEST: 709

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ I

2. KONU: MATEMATİK / KÜMELER

TEST: 710

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ II

2. KONU: MATEMATİK / KÜMELER-MATRİS

TEST: 711

TÜRKÇE / KARIŞIK KONULAR

2. KONU: MATEMATİK / POLİNOM VE KULLANIM ALANLARI

TEST: 711

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ III

2. KONU: MATEMATİK / LİNEER CEBİR

TEST: 712

1. KONU: TÜRKÇE / KARMA KONULAR

2. KONU: MATEMATİK / LİMİT NEDİR? NEREDE KULLANILIR?

TEST: 713

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ

2. KONU: MATEMATİK / İNTEGRAL – TEMEL KAVRAMLAR

TEST: 714

1. KONU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ

2. KONU: MATEMATİK / İNTEGRAL – TEMEL KAVRAMLAR

TEST: 715

1. KONU: TÜRKÇE / KARIŞIK KONULAR

2. KONU: MATEMATİK / GEOMETRİ – ÜÇGEN – AÇI – SİMETRİ – YAMUK

TEST: 716

1. KONU: TÜRKÇE / DERS DENEME I

2. KONU: MATEMATİK / DOĞAL SAYI – DÖRTGEN – YAMUK – SİMETRİ

TEST: 717

1. KONU: TÜRKÇE / DERS DENEME II

2. KONU: MATEMATİK / FONKSİYON, KARTEZYEN, KAREKÖK

TEST: 718

1. KONU: TÜRKÇE / DERS DENEME III

2. KONU: MATEMATİK/ FRAKTAL OLUŞTURMA / OLASILIK

TEST: 719

1. KONU: TÜRKÇE / DERS DENEME IV

2. KONU: MATEMATİK / GEOMETRİ

TEST: 720

1. KONU: TÜRKÇE / DERS DENEME V

2. KONU: MATEMATİK / Tekrar Konuları

TEST: 721

1. KONU: TÜRKÇE / DERS DENEME VI

2. KONU: MATEMATİK / KARMA KONULAR

 

 

 8. Kitap: TÜRKÇE – DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (Soru adedi: 220)

 

TEST ADI

TÜRKÇE SORU KÖKLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLEN KONULAR

PARAGRAF VE CÜMLELERİN ANLATTIĞI KONULAR

TEST NO: 801

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ

2. DERSİN KONUSU: DKAP 9 / I. ÜNİTE / İNSAN VE DİN

TEST NO: 802

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ 2

2. DERSİN KONUSU: DKAP 9 / II. ÜNİTE / İNSAN VE İBADET

TEST NO: 803

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ 3 (ZAMİRLER-ZARFLAR-SIFATLAR)

2. DERSİN KONUSU: DKAP 9 / III. ÜNİTE / HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

TEST NO: 804

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ 3 (ZAMİRLER-ZARFLAR-SIFATLAR 2)

2. DERSİN KONUSU: DKAP 9 / III. ÜNİTE / HZ. MUHAMMED’İN HAYATI / IV. ÜNİTE / KUR’AN VE ANA KONULARI

TEST NO: 805

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SÖZCÜK TÜRLERİ (EDAT-ÜNLEM-BAĞLAÇ) 3

2. DERSİN KONUSU: DKAP 9 / V. ÜNİTE DEĞERLER / VI. ÜNİTE LAİKLİK VE DİN

TEST NO: 806

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / FİİLLER

2. DERSİN KONUSU: DİN KÜLTÜRÜ AHLAK / VI. ÜNİTE/LAİKLİK VE DİN-VII. ÜNİTE/İSLÂMİYET VE TÜRKLER

TEST NO: 807

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / FİİLİMSİLER

2. DERSİN KONUSU: DKAP 10: I. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

TEST NO: 808

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / FİİLİMSİ-SÖZCÜK YAPISI

2. DERSİN KONUSU: DİN KÜLTÜRÜ AHLAK / I. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

TEST NO: 809

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / CÜMLENİN ÖĞELERİ-EDATLAR-BAĞLARLAR

2. DERSİN KONUSU: DKAP 10: 2. ÜNİTE: İSLÂM’DA İBADETLER

TEST NO: 810

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / FİİL ÇATISI-CÜMLE TÜRLERİ

2. DERSİN KONUSU: DKAP 10: 3. ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 4. ÜNİTE: KUR’AN VE YORUMU

TEST NO: 811

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SES BİLGİSİ-YAZIM KURALLARI

2. DERSİN KONUSU: DKAP 10: 5. ÜNİTE: HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN

TEST NO: 812

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / SES BİLGİSİ-YAZIM KURALLARI

2. DERSİN KONUSU: DKAP 10: 6. ÜNİTE: ATATÜRK VE DİN / 7. ÜNİTE İSLÂM VE BİLİM

TEST NO: 813

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / DENEME

2. DERSİN KONUSU: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK: SEÇME KONULAR

TEST NO: 814

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / DENEME 2

2. DERSİN KONUSU: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK: SEÇME KONULAR II

TEST NO: 815

1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / DENEME 3

2. DERSİN KONUSU: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK: SEÇME KONULAR III

 

Açıklama: Bu sitede yer alan tüm yazılar yazarından izin almadan hiçbir şekilde kullanılamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçla kullanılamaz.