TÜRKÇE / EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ İLGİSİNE

Öğrencileri Aynı Anda İki Derse Birden Çalıştırma Uygulaması

Haftalık Türkçe/Edebiyat ders saatlerinden en az birine hem renk ve hareketlilik kazandırmayı düşünen hem de kalıcı öğrenme arayışı içinde olan öğretmen arkadaşlarımın ilgisine…

Bu ders ortamında öğretmen yönlendirici, hedef gösterici; öğrenciler ise araştıran, yorumlayan, çözümleyen ve paylaşan konumunda olmaktadır…

Haftanın son derslerinden en az bir gün önce öğrencilerinizden, o hafta içinde öteki derslerde işledikleri ders konularıyla ilgili notlarını, ders kitaplarını veya konu anlatımıyla ilgili kaynaklarını getirmelerini isteyiniz.

Kendi dersinizle ilgili kazanımlar bağlamında soru kökleri hazırlığı yaparak derse donanımlı geliniz.

Derste, haftanın kazanımlarıyla ilgili Türkçe soru köklerini sırayla tahtaya yazınız.

Getirdikleri kaynaklardan nasıl yararlanacakları konusunda öğrencilere rehberlik ediniz. Birebir cümle kabul etmeyeceğinizi nedenleriyle birlikte vurgulayarak açıklayınız. Kendilerine ait en fazla 8, en az 5 sözcükten oluşan konuyla ilgili cümleler kurmalarını isteyiniz. En uygun cümleyi seçenek bölümüne yazdırınız. Cümleyi kuran öğrencilere de her seçenek cümlesi için puan takdiri yapınız. Böylece öğrencilerinizi daha çok isteklendirmiş olursunuz.

Seçeneklerle ilgili cümleler tamamlanınca, başka bir soru köküyle başka bir ders konusuna geçebilirsiniz. Örneğin; Sosyal Bilgiler, Fizik, Coğrafya, Fen Bilimleri, Edebiyat, Matematik, Biyoloji, Kimya… Derslerinden biri olabilir...

Birkaç hafta sonra veya dönem sonuna doğru öğrencilerin puanlarını toplayarak sıralama yapabilirsiniz. Bazı öğrencilerin yüksek puanlarını isteğe bağlı olarak performans notuna dönüştürebilirsiniz.

Bu uygulamayla öğrencilerinizin Türkçe araştırma, anlama, kavrama, yorumlama ve bilgiyi kullanma yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda onlara öteki ders konularıyla ilgili bilgilerini tekrarlama, unuttuklarını güncelleme fırsatı vermiş olursunuz. Böylece Türkçe/Edebiyat derslerine kattığınız renk ve hareketlilikten dolayı gözleri ışıldayan öğrencileriniz sizi, dersi ve okulu daha çok sevecektir.

Öğretim yılı sonunda tüm sınıflarınızda yazdırdığınız soruları küçük ve anlamlı bir soru bankasında toplayabilirsiniz.

Şu sözleri duymaya hazırlıklı olunuz:

Bir gün okula gelen öğrenci velisi, “Sabahları çocuğumu kaldırmak için çok zorlanıyorum. Fakat sizin dersiniz olduğu günler kulağına ‘Bugün Türkçe/Edebiyat var’  der demez, “Yaşasın! Bugün Türkçe/Edebiyat var! diyerek yatağından adeta fırlıyor” derse, bu aynı zamanda yaptığınız uygulamanın doğruluğunun da kanıtıdır. O an kendinizi tebrik etmeyi unutmayınız.

Birçok veliden duyduğum benzer sözleri, bugün hala, dün olmuş gibi anımsıyorum. Sizlerin de duyacağından eminim.

Bilgi: 1996 – 2014 yılları arasında sadece öğrencilerimle birlikte bini aşkın soru yazmışız. Bunun iki katından fazla kendi yazdığım sorular bu sayıya dâhil değil.

Not_: En kısa zamanda burada olacak: Geleneksel (LGS) yaprak testleri çözmekten sıkılan öğrenciler oluyor. Her zaman beklenti içinde olan annelerine, “Anne yeter artık, hep aynı sorulardan bıktım!” sözleriyle adeta isyan ediyorlar. Bu tür öğrenciler için sadece benim uyguladığım çok özel bir yöntemin ayrıntılarını örnekleriyle burada paylaşacağım.