Bildirimler

Eğer öğretmenlerinizin, "Anlatılanı dinle", "Söyleneni yaz", "Verilen ödevi yap", "Böyle gelmiş böyle gider", "Eski köye yeni adet getirme!" gibi psikolojik duvarları aşmalarını değerli bulursanız:

 

Öğrencilerin bilgiye ulaşımları çok çok kolaylaştı. Kaynak bolluğu, internet kolaylığı, sosyal medya, ileti hesapları, whatsapp, instegram, youtube, akıllı telefon paylaşımları ve diğerleri… Bütün bunlar “anlatılanı dinle” veya "doğaçlama" yaklaşımlarını temel alan sınıf yönetimlerini etkisiz kılmakla kalmadı, YENİ ARAYIŞLARI KAÇINILMAZ KILDI.

 

 

 

 

SINIF YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

(Harmanlanmış Öğretim Sistemi)

 

SUNUŞ

Zira bu proje; tasarlama, kurgulama veya hayal ürünü değildir; kınama cezasını “ödül”, uzaklaştırma cezasını “tatil” sayan öğrencilerin bulunduğu sınıfta hem sağlıklı ders yapmak hem de kalıcı öğrenmeye işlerlik kazandırmak amacıyla üretilen sınama-yanılmalardan doğmuştur

Bu şubede, “Anlatılanı dinle, söyleneni yaz, ödevi yap” temelli öğretim anlayışına diğer sınıflara göre çok daha fazla direnç gösteren öğrenciler vardı. Benden önce ücretli üç öğretmenden sadece biri beş hafta dayanabilmişti. Diğer zümre öğretmenleri kabul etmeyince okul müdürümüz Sayın Hikmet Özarslan benden rica etti. Milli eğitim bakanının bile kapıda karşıladığı okul müdürümüzün ricası benim için “emir” anlamındaydı.

Haftalık ders programını aldım. İlk derste yoklama yaptıktan sonra iki elimi başıma destek yaparak, tam da öküzün trene baktığı gibi, gözlerim adeta sağa-sola hareket eden bir kameraydı. Sınıf inadına sessizdi. Dokuzuncu sınıftan tanıştığım bir öğrenci “Hocam ne düşünüyorsunuz” diye sordu. Pozisyonumu hiç bozmadım, beş-on saniye bekledim, sonra, “Bugüne kadar üç öğretmen yemişsiniz, acaba ben kaç hafta dayanırım, diye düşünüyorum” dedim. Aynı öğrenci oturduğu yerden “Hocam siz başkasınız” diye karşılık verdi. Aslında, başka olan ben değildim, düşündüklerimdi.

Biliyordum ki, bu sınıfta alışageldiğimiz yöntemlerde ısrar edersem, fazla değişen bir şey olmayacaktı.

Yapabileceklerim konusunda gece gündüz düşündüm. Ürettiğim çözümler arasında en çok kabul gören kazanımlara bağlı süreç yönetimi oldu. Öğrenmeyi öğrenmek onların okula ve öğretmene bakışlarını ve yaklaşımlarını değiştirdi. Öğretim yılı sonuna kadar tek bir olumsuzluk yaşamamak bir yana, yükselen Türk Dili ve Edebiyatı notlarına paralel öteki ders öğretmenleriyle de dost oldular.

1996’da Ders Geçme (Kredili) sistemin kaldırılmasından bugüne kadar yaşadığım eğitim ve öğretim olayları sonunda Sınıf Yönetiminde Değişim hareketi doğdu.

Bu projeyi SİYASİ OTORİTEYLE, EĞİTİM YATIRIMCILARIYLA, EĞİTİM YÖNETİCİLERİYLE ve tüm EĞİTİMCİLERLE paylaşmayı görev bildim.

İlgilenen, uygulamak isteyen, merak eden her kim olursa, açıklama yapmaya ve her türlü destek vermeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum.

Sınıf Yönetiminde Değişim

Öğretim programlarındaki kazanımları ölçüt alan sistem bizzat okul müdürlerinin sorumluluğunda yürütülür, öğretmenler tarafından uygulanır.

Sadece derse giriş ziliyle çıkış zili arasındaki süreci kapsar.

Deneyimli, bilgili ve birikimli eğitimcilerden oluşturulan Planlama Kurulu; kullanım yönergesi, yıllık plan ve haftalık konu anlatım tasarımlarını hazırlar, öğretmenlerin takdirlerine sunar.

Yıllık plana uygun olarak düzenlenen “Öğrenme Ölçütleri”, “zorunlu” ve “seçime bağlı’ kazanımlar olarak gösterilir. Her ölçütün yanında puan değerleri de yer alır.

Veliler, sistemi ilk kez okul müdürlerinden duymaları değerlidir. Yöneticiler veya kurucular kamuoyuna bazı genel bilgiler önceden verebilir, ancak içerikle ilgili tüm ayrıntılar okul müdürlerine bırakılır, müdürler de ilk sunumlarını öğretmenlere, sonra da öğrencilerle birlikte okula davet ettikleri velilere yaparlar.

Öğretim yılının ilk haftasında ölçüt tablosunu inceleyen öğrenciler; yazılı sınavlarla yılsonu notları konusunda hedef belirler. Hedefleri doğrultusunda Öğrenme Ölçütleri listesinden seçim yaparak veli ve öğretmenlerin desteğiyle kendi müfredatlarını oluştururlar, imzalayarak sınıf öğretmenlerine teslim ederler.

Öncelikle tüm öğrencilere öğrenmeyi öğrenirler.

Öğretmen tarafından öğrenciler; akademik düzeylerine, öğrenme biçimlerine ve öğrenme süreçlerine göre yönlendirilir.

Öğretmenler, haftanın kazanımlarıyla ilgili konuları kendi başına kavrayacak öğrenciler için fazla zaman ayırmaz. Zamanlarının büyük çoğunluğunu öğretmen desteğine daha çok gereksinim duyan öğrencilerle geçirir. Başka bir deyişle hedefine tek başına ulaşmakta sorun yaşayanlara destek verir, onların hızlanmalarını sağlar, onları önde gidenlere yetiştirir. Böylece haftanın kazanımlarıyla ilgili konuların tüm öğrencelerce öğrenilmesi sağlanır. (Sınıf yönetimiyle ilgili öğretmenlerin gereksinim duyabilecekleri her türlü materyaller, Konu Anlatım Tasarımında örnekleriyle, ayrıntılarıyla ya da bağlantılarıyla yer alır)

Zorunluluk olmadıkça öğretmen, “Anlattığımı dinle!” veya “Söylediğimi yaz!” yöntemine başvurmaz.

Öğrenciler seçtikleri kazanımlarla ilgili konuları sınıf önünde sözlü olarak anlatırlar. Öğretmen her anlatılana puan takdiri yapar. Sözlü anlatımlarda hedeflerine ulaşan öğrenciler yazılı sınavlara katılma hakkı kazanır, ulaşamayanlara da eksik kazanımları oranında ek öğrenme süresi verilir.

Öğretmenler kurulları bu programın bir derste, birkaç derste veya tüm derslerde uygulanmasına karar verebilir.

Sınıf Yönetiminde Değişim; bilgisayar yokluğu, internet erişimi, derse katılamama, öğretmen yokluğu gibi nedenleri engel olmaktan çıkarır, öğrencilerin sahip oldukları olanaklarla TAM BİR FIRSAT EŞİTLİĞİ sağlar.

Dönem sonlarında okullar ile MEB tarafından yapılan merkezi sınavlarda tüm ölçütler kapsama alınır.